בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה, איפה לפתוח תיק?

בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה, איפה לפתוח תיק?