כיצד להגיע לחלוקת שהייה טובה בהסכם גירושין ?

עקרון זה נובע מההנחה כי טוב יהיה לילד להיות בחזקת אמו כאשר הוא רך בשנים.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש, כי לאחרונה חלות תמורות גם בתחום זה עקב השינוי שחל בחברה העולמית בכלל ובחברה הישראלית בפרט המצביע על כך כי האב תופס חלק משמעותי ביותר בגידול ובחינוך ילדיו ולפיכך ההנחה האוטומטית כי האם הינה ההורה המשמורן העדיף מתערערת.

מהי ועדת שניט?

הדבר בא לידי ביטוי באופן בולט ב"ועדת שניט", אשר הוקמה בשנת 2005 ומטרתה הייתה, בין היתר,לבחון מחדש את נושא חלוקת האחריות בין ההורים בתקופת הגירושין ולאחריה ובחינה מחודשת של חזקת הגיל הרך.

בשנת 2008 פורסם דו"ח ביניים שקרא לרפורמה בנושא האחריות ההורית אשר תבוא לידי ביטוי בין היתר בהימנעות מקביעת הורה משמורן וביטול חזקת הגיל הרך, וזאת מתוך ההכרה בעקרון הבסיסי כי הילדים זכאים להנות במידה שווה משני הוריהם גם לאחר שנישואיהם עלו על שרטון. הועדה קוראת להטלת אחריות שווה בגידול הילדים על שני ההורים.

פוסטים נוספים מתוך הבלוג