חלוקת רכוש בין בני זוג – האם כנות חייבת להוות חלק חיוני ואינטגראלי מן ההליך?

המאמר דן במושג, "כנות התביעה", בהקשר לגירושין בין בני זוג ובייחוד במירוץ הסמכויות לבית המשפט או למקבילה הסמכותית בבית הדין. האם מותר להגיש תביעה רק כדי לחסום תביעה אחרת? והאם מותר לכרוך תביעה אחת בתביעה אחרת? המאמר דן בשאלות אלה ועונה עליהן בהסתמכות על פסיקות קודמות.

 

מאמר מקורי מאת אתר אבי גפן

מהי כנות תביעה ומדוע היא חיונית בתהליך הגירושין?

 

כנות התביעה בהקשר לקיומו של מרוץ סמכויות בדיני משפחה הינה צורך משפטי העולה מכורח הנסיבות. יש לברר בירור מהותי באשר לכנות התביעה מצד אחד מבני הזוג, והאם אין מטרתה כריכה ולמעשה חסימה מכוונת של הצד הנגדי מיכולתו לתבוע בבית משפט. כריכה משמעותה התניית תביעה כלשהיא בתביעה אחרת – התניית הסדרי ראיה או חלוקת הרכוש בתביעת הגירושין בכללותה. היכולת של בן זוג לכרוך את נושא הגירושין בנושא חלוקת הרכוש או במשמורת על הילדים, נקבעה כבר כזכות מוכרת ע"י המחוקק. ידוע כי מבחינת חלוקת הסמכויות, הגשת התביעה בבית משפט בטרם העניין נכרך בבית הדין – שוללת את זכותו של בית הדין ולהיפך. בשני המקומות יש להקפיד על כנות התביעה. אם התביעה לחלוקת רכוש שהוגשה לבית הדין רק כדי לחסום את בן/בת הזוג מלפנות לבית משפט אזרחי (אם מוכח הדבר מעל לכל ספק) ולמעשה מונעת מחוסר כנות, אינה יכולה לחסום את הצד שכנגד להגיש גם הוא תביעה למי מן סמכויות השיפוט, ע"י כריכה בתביעת גירושין.

 

חובתו של הרוצה בדין לנהוג בתום לב בכל שלב משלבי יישום הליכי המשפט המתנהלים, לעיתים בשתי סמכויות מקבילות.  "זכות הבחירה"  שניתנה ע"י המחוקק מכוונת לכנות ותום בקיום ההליכים ולהימנעות מעשיית שימוש לרעה בהליכים משפטיים ובמערכות המשפט. פעולה בחוסר תום לב והפעלת חוסר שיקול דעת גורמת לכך שתביעתו של הצד השני תוכר ע"י הסמכות שהוגשה אליה, משמע ידונו השופטים או הדיינים בתביעה זו על אף שלכאורה אין הם אמורים לדון בה, גם אם זו תביעה לרכוש שאין בה כסתירה לתביעת גירושין או קביעת מזונות לילדים.

 

עורך דין גירושין אבי גפן יעזור לכם לצאת מהסבך המשפטי ולהגיש תביעה נכונה ובתום לב. התקשרו לעו"ד אבי גפן לשיחת יעוץ באשר להחלטה היכן לתבוע חלוקת רכוש או כל תביעת גירושין אחרת.

פוסטים נוספים מתוך הבלוג