מזונות אישה וכל המידע הרלוונטי בנושא

המסורת היהודית רואה בבעל מפרנס בלעדי של אשתו, והוא אחראי על כלכלתה מרגע נישואיהם וכל זמן שהם נשואים. ומה במקרים בהם הזוג מחליט להתגרש? גם במקרים האלו הוא חייב בפרנסתה עד לרגע התרת הנישואין.

אילו צרכים נכללים במזונות אישה?

 

מזונות האישה כוללים את כל צרכיה הבסיסיים של האישה, כאשר מדובר לא רק על צרכים הכרחיים כגון דיור, מזון ושירותי בריאות, אלא גם צרכים נוספים אליהם הורגלה – קוסמטיקה, עוזרת, הוצאות רכב ועוד. העיקרון המנחה את מזונות אישה נובע מהמשפט "עולה עמו ולא יורדת", כלומר על הבעל לספק לאשתו רמת חיים לה הייתה מורגלת במשך כל נישואיהם, אלא אם כן אין לו יכולת כלכלית לספק לה את התנאים הללו.

 

מה קורה במקרים בהם האישה משתכרת יותר מהבעל?

 

לבעל יש זכויות כלכליות בהכנסות אשתו, אך הוא האחראי על פרנסתה. היא יכולה להכריז כי איננה מעוניינת במזונות אישה, אך גם איננה מוכנה שיהיו לו זכויות בהכנסותיה. לאור האמור, במקרים בהם האישה משתכרת יותר מבן זוגה, היא בדרך כלל פותרת אותו מדמי מזונות, אך שוללת ממנו את האפשרות להשתמש בכספה. עם זאת, במקרים בהם האישה עוזבת את העבודה בשביל מזונות אישה, זכויותיה עלולים להיפגע.

 

באילו מקרים הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אישה?

 

  • בגידתה של האישה
  • האישה גרמה לבעלה לעבור על חוקי הדת
  • סירוב האישה לקיום יחסי מין עם בעלה מסיבה שאינה מוצדקת
  • עזיבה לא מוצדקת של הבית

חשוב לציין כי יש לספק הוכחות חד משמעיות וחותכות לכל אחד מהסעיפים הללו.

 

מזונות אישה כאמצעי לחץ

 

מזונות אישה זה נושא שיכול להשפיע על משך תהליך הגירושין, שכן האישה עלולה לעכב את התהליך בדרכים שונות במטרה להמשיך ולזכות בדמי המזונות. מצד שני, התלת תשלום גבוה במיוחד של דמי מזונות יכול להוות אמצעי לחץ על הגבר לסיים את התהליך במהירות.

פוסטים נוספים מתוך הבלוג