גביית מזונות

על גביית מזונות אישה משך שנים מה עליך לעשות אם אישתך גובה ממך מזונות אישה במשך שנים בסכום עצום, ומסרבת להתגרש? מקרים אלו מתעוררים בדרך כלל שישנו פירוד בין בני הזג, אבל האישה מסרבת להתגרש. בדרך כלל הפירוד אינו מפריע לאישה לסרב לקבל גט, וביה"ד הרבני לא יאכף על האישה גירושין רק מחמת פירוד. במקרה כזה כדאי לשלוח חוקרים פרטיים שיצלמו את האישה מתנשקת עם גבר זר במקום ציבורי, כמו במכונית ברחוב. את הקלטות יש להגיש לביה"ד הרבני. האישה תאולץ על ידי ביה"ד הרבני לקבל את הגט, וסבל רב של שנים עשוי להיחסך, תוך הפסקה לאלתר של מזונות האישה ששולמו משך שנים. ניתן גם לשלוח לאישה מדובבת לביתה שתקליט אותה מודה בקשר רומנטי עם הגבר הזר. מהלך מבריק בתיק כזה, בשילוב חוקרים פרטיים, עשוי לפתור תיק גירושין מסובך שעשוי להימשך שנים רבות.