האם ניתן להעביר את התיק לערכאה הנוחה לכם?

האם ניתן להעביר את התיק לערכאה אחרת – לבית הדין הרבני או לבית המשפט למשפחה ואם כבר הקדים אתכם בן זוגכם. האם ניתן להעביר את התיק לערכאה הנוחה לכם? התשובה הינה כי עם תכנון משפטי נכון, תעוזה, וחוכמה בניהול ההליכים המשפטיים והאסטרטגיים, ניתן להעביר את התיק לערכאה הנוחה לכם באחוזים גבוהים. אם בן זוגכם פתח כבר תיק בביה"ד הרבני, הניסיון יהיה למנוע ממנו לברר את התיק בערכאה הנוחה לו כגון בית הדין הרבני. על פי פסק דין בעניין בג"צ פולמן, נקבע כי הערכאה שדנה לראשונה בעניין הסמכות היא הערכאה המוסמכת לדון בנושא הסמכות. לפיכך המטרה הינה להביא לדיון ראשון את נושא הסמכות בערכאה הנוחה לכם. אם ברצונכם, כי התיק ידון בביה"ד הרבני, חשוב כי ביה"ד הרבני הוא זה שיכריע בנושא הסמכות, ויקבע אם התביעה הינה כנה, אם הכריכה הינה כנה, ואם הכריכה הינה כדין. סטטיסטית יהיה זה נכון לאמר, שבתי הדין הרבניים בדרך כלל מקלים בנושא הכריכה, ובתי המשפט למשפחה מחמירים יותר בכך. אם ברצונכם כי התיק ידון בביהמ"ש למשפחה יהיה זה נכון לגרום לכך כי ביהמ"ש הוא זה שידון ראשון בנושא הסמכות. מדובר בתורה שלמה, ובתורה שמתפתחת גם היום. חשוב מאוד להיות בקיאים בדוקטרינה זו, ולכלכל את הצעדים לפי הדוקטרינה. כידוע התוצאות בין בית הדין הרבני לביהמ"ש למשפחה שונות פלאים לעיתים באותו מקרה. פעמים רבות, מי שמנצח במרוץ הסמכויות בנצח במערכת הגירושין כולה.