האם ניתן לחייב בגט עקב פירוד בלבד מה עליך לעשות כאשר האישה מסרבת לקבל גט?

האם ניתן לחייב בגט עקב פירוד בלבד מה עליך לעשות כאשר איתך מסרבת לקבל גט? ניתן להביא לפסק דין לחיוב גט כלפי האישה בביה"ד הרבני, למרות שלא קיימת עילה הלכתית של בגידה או משהו חמור, כאשר העילה שעשוי לקבוע ביה"ד הרבני לחיוב הגט הינו כי הצדדים אינם גרים ביחד והאישה אינה רוצה באמת שלום בית. ביה"ד הרבני עשוי להכריע לעיתים באופן מהפכני בכל הנושא של חיוב גט במקרה של פירוד, ועשוי להציב אמת מידה מהפכנית לגבי חיוב בגט של אישה שאינה גרה עם בעלה, ועשוי להביא לפתרון לזוגות פרודים!!. בנושא מזונות יש לפסק דין כזה חשיבות גם כן, שכן מרגע חיובה של האישה בגט וסירובה להתגרש, מופסקים לכל הדעות מזונותיה.

במקרים אלה ניתן לפנות עורך דין גירושין אבי גפן