הדין הרבני וביהמ"ש למשפחה, איפה לפתוח תיק ?

על מירוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני וביהמ"ש למשפחה האם לפתוח תיק בביהמ"ש למשפחה או בבית הדין הרבני. שאלה זו מעסיקה את כל עורכי הדין בתחום הגירושין. לשאלת פתיחת התיק לראשונה בביה"ד הרבני או בביהמ"ש למשפחה ישנה חשיבות מכרעת שעשויה להיות הרת גורל ומכריעה את תיק הגירושין. ביה"ד הרבני וביהמ"ש למשפחה שונים תכלית השינוי בחשיבה המשפטית והתורנית – דתית, בהתייחסות לבן הזוג הבוגד והמבקש לפרק את המשפחה, ובתוצאות הממוניות של הבגידה. בעוד בתי הדין הרבניים מחמירים עם בן הזוג הבוגד, בתי המשפט למשפחה עשויים לגלות סלחנות גדולה לבן הזוג הבוגד, ולעיתים חוסר איכפתיות מוחלטת. בבתי הדין הרבניים קיימת חשיבות גדולה לצד האשם בהרס המשפחה ובפגיעה במרקם של התא המשפחתי. עד כדי כך הדברים חמורים שבתי הדין הרבניים הוציאו פסקי דין הקובעים כי בן הזוג הבוגד ישלם מחיר כלכלי על הרס חיי המשפחה. בג"צ אמנם קבע כי פסיקה זו אינה במקומה, אך בתי הדין הרבניים ממשיכים לפסוק כך, וכמו כן לבית הדין הרבני יש שיקול דעת בחלוקת הרכוש, גובה המזונות, ויש לבית הדין הרבי כלים ומכשירים רבים לגרום לכך כי בן הזוג הבוגד ישלם את המחיר. לפיכך כיום ניתן לאמר כי בן הזוג הנבגד, עדיף לו לעיתים כי תיקו ינוהל בבית הדין הרבני. עניינים אלו ממחישים את ההבדלים בין בית הדין הרבני לבית המשפט למשפחה. הגישה המסורתית כי טוב לאישה להתדיין בביהמ"ש למשפחה ולגבר בביה"ד הרבני אבד עליה הקלח. ניהול נכון של תיק הגירושין שלכם וקבלת ההחלטות המשפטיות הנכונות עשויים להיות ההבדל בין זכייה או הפסד בתיק הגירושין.