הסדרי ראיה מקובלים:

בדרך כלל בהעדר הסכמה אחרת בין ההורים, מקובל שהסדרי הראיה הינם שתי פגישות במהלך השבוע – הפגישות נקבעות בימים ובשעות קבועים, ובנוסף, מקובלת שהייה כולל לינה עם ההורה שאינו משמורן כל שבת שנייה. את החגים נהוג לחלק בצורה מחזורית על פני שנתיים,
חשוב מאוד להדגיש כי גם לאחר קביעת הסדרי הראיה והמשמורת הרי שכל אחד מההורים הינו במעמד שווה בכל הנוגע לקביעת החלטות מהותיות הקשורות לילד,

בכל שאלה בנושא ניתן ליצור קשר ולקבל מענה מיידי על ידי עורך דין המתמחה בדיני גירושין ובענייני משמורת, הסדרי ראיה חלוקת רכוש ועוד.