חלוקת הרכוש

חלוקת הרכוש במשפטי גירושין נושא חלוקת הרכוש במשפט הגירושין הינו נושא מרתק הדורש מקצוענות מומחיות, ולחימה שאינה יודעת פשרות. אומנם חוק יחסי ממון קובע כי חלוקת הרכוש הינה בחלקים שווים בין בני הזוג, אבל במציאות החלוקה הינה שונה והצד שיודע לנהל את ההליך נכון, בדרך מבריקה, נחושה, יצירתית וחדשנית, זוכה בנתח גדול יותר ברכוש המשותף, וההבדלים יכולים להגיע למיליונים בתיק אחד. ניהול נכון של תיק הגירושין ושימוש בכל רזי המקצוע, עשוי להוביל אתכם לזכייה משמעותית בנושא חלוקת הרכוש. רבים ממכם מכירים חברים או מכרים ובני משפחה שחלוקת הרכוש לא הייתה שיוויונית בעניינם, ואחד מבני הזוג קיבל נתח גדול יותר בחלוקת הרכוש, ואתם שולים את עצמכם מדוע?. התשובה היא כי מיומנות נכונה, ניהול נכון עם פתרונות חדשניים יצירתיים המשלבים חשיבה מבריקה ויצירתיות, הם אלו שיובילו אתכם לניצחון בתיק הגירושין, ומקסום חלקכם בחלוקת הרכוש לטובתכם. החוכמה הינה שילוב נכון של כל הטקטיקות הנסתרות במשפט הגירושין, פתיחת ההליך באופן נכון וראוי בבית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני, לפי התיק הספיציפי, הקדמת בן הזוג השני, הפעלת כוח משפטי משולב בשילוב חוקרים פרטיים, צילומים, מעקבים, איסוף חומר על בן הזוג, יעוץ משפטי מתאים ותכנון התיק לפרטיו להגשמת יעדכם, יובילו אתכם לניצחון. משרדינו מתעסק בכל ההיבטים הכלולים בנושא חלוקת הרכוש, המשלב אספקטים מתחום הגירושין, ומתחום המשפט המסחרי, לצורך טיפול נכון בתיק גירושין יש לבנות תוכנית מפורטת הכוללת אסטרטגיה וטקטיקה ברורים להשגת המטרות, התווית מדיניות כוללת הנותנת פיתרון לרכוש, במשולב ליתר העניינים הנדונים, נושא הגט, המשמורת, מזונות ילדים ומזונות אישה. אומנם חוק יחסי ממון קובע כי חלוקת הרכוש הינה בחלקים שווים בין בני הזוג, אבל במציאות החלוקה הינה שונה והצד שיודע לנהל את ההליך נכון, בדרך מבריקה, נחושה, יצירתית וחדשנית, זוכה בנתח גדול יותר ברכוש המשותף, וההבדלים יכולים להגיע למיליונים בתיק אחד. ניהול נכון של תיק הגירושין ושימוש בכל רזי המקצוע , עשוי להוביל אתכם לזכייה משמעותית בנושא חלוקת הרכוש. רבים מימכם מכירים חברים או מכרים ובני משפחה שחלוקת הרכוש לא הייתה שיוויונית בעניינם, ואחד מבני הזוג קיבל נתח גדול יותר בחלוקת הרכוש, ואתם שולים את עצמכם מדוע?. התשובה היא כי מיומנות נכונה, ניהול נכון עם פתרונות חדשניים יצירתיים המשלבים חשיבה מבריקה ויצירתיות, הם אלו שיובילו אתכם לניצחון בתיק הגירושין, ומקסום חלקכם בחלוקת הרכוש לטובתכם. החוכמה הינה שילוב נכון של כל הטקטיקות הנסתרות במשפט הגירושין, פתיחת ההליך באופן נכון וראוי בבית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני, לפי התיק הספיציפי, הקדמת בן הזוג השני, הפעלת כוח משפטי משולב בשילוב חוקרים פרטיים, צילומים, מעקבים, איסוף חומר על בן הזוג, יעוץ משפטי מתאים ותכנון התיק לפרטיו להגשמת יעדכם, יובילו אתכם לניצחון. בנושא חלוקת הרכוש בניהול מבריק, יצירתי, וחדשני של התיק טמון ההבדל. משרדינו מטפל בפיתרון כולל לנושא חלוקת הרכוש, המשלב אספקטים מתחום הגירושין, ומתחום המשפט המסחרי.