ידועים בציבור - מה הן הזכויות והחובות הנובעים מהמעמד?

נגן וידאו

עו"ד בענייני הגירושין אבי גפן מסביר על הזכויות והחובות הנובעים ממעמד ידועים בציבור

עו"ד בענייני הגירושין אבי גפן מסביר על הזכויות והחובות הנובעים ממעמד ידועים בציבור

ראיונות נוספים עם עורך דין גירושין אבי גפן